AKINCI944

Mehmet Akıncı Gezdirir Bilgilendirir

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (37)

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (4)Padişahlar Avlusu olarak da anılan ‘’Sofa-i Hümayun’’a, Enderun Avlusu’ndaki  III. Ahmet Kütüphanesinin bulunduğu cephedeki kapılardan birinden geçilerek ulaşılır. Karşımıza çıkan Lale Bahçesi sınırları içerisinde; Sofa Köşkü, Hekimbaşı Kulesi, Sofa-i Hümayun alt bahçeleri, Sofa Camii, Mecidiye Köşkü ve Esvap Odası bulunmaktadır. Marmara Denizi tarafına yöneldiğimizde Mecidiye Köşkü karşımıza çıkar.

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (9)Mecidiye Köşkü, Marmara Denizi ve karşı kıyıdaki Salacak Mahallesinin yanı sıra, İstanbul Boğazı, Kız Kulesi ve Haydarpaşa’ya hâkim bir konumda yapılandırılmış. Köşkün bodrum katında, turist gruplarının ayrılmak istemedikleri bir güzelliğe sahip bu bölümde bir de “Konyalı” tarafından işletilen ve saraydaki yegâne yemek yenecek yer olan restoran bulunuyor. Doyumsuz manzaraya karşı oturma imkânı bulunan kapalı ve açık bölümlerinde, Türk yemeklerinin nefasetiyle sarayın atmosferi bir ölçüde saraylı gibi hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca; telefon, tuvalet ve döviz bürosunun bulunduğu bir mekân haline getirilmiş.

 

Mecidiye Köşkü

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (5)Mecidiye Köşkü; padişahların, törenlerden sonraki kabul ve dinlenme mekânı olarak tasarlanmış. 15. yüzyıldan kalma bir başka köşkün üzerine kurulmuş. Buradaki arazide, seviye farkı olduğundan köşk üst bahçe seviyesine ulaşabilmek için iki katlı yapılmıştır. Köşkün yapımı sırasında eski köşkün zemini korunmuş, yalnızca üst kısmı yıkılmıştır. Topkapı Sarayı’nda yapılan en son padişah köşkü olan yapı, Nigoğos Balyan tarafından Abdülmecit zamanında, 1858 yılında inşa edilmiş.

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (6) Fransız Bahçe Köşklerini anımsatan Mecidiye Köşkü, Ihlamur Köşkü ile büyük benzerlikler gösteriyor. Köşkün kuzey batısında yer alan küçük yapı ‘’Esvap Köşkü’’dür. Lale Bahçesinde, Haliç tarafına gidildiğinde; önce Hekimbaşı Kulesine rastlarız. Fatih Sultan Mehmet döneminde, sarayı bu yönde sınırlayan sur duvarı üzerinde bir burç halinde yapıldığı anlaşılan bu köşe kulesi ya da Hekimbaşı Kulesinin alt yapısı Bizans’a aitti.

 

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (13)Bu kuleden sonra karşımıza Sofa Köşkü çıkar.17. yüzyıl sonlarında, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı sanıldığından, yapıya, Mustafa Paşa Köşkü de denilmektedir. Surlar üzerine oturtulan ahşap ve iki bölümlü Sofa Köşkü 18.yüzyıl ortasında, abartılı Rokoko süslemesiyle bahçeye açılan bir divanhanedir.

 

 

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (30)Sofa Köşkü; serbestçe yerleştirilmiş Divanhane ile Namaz Odası ya da Şerbet Odası mekânlarından oluşur. Sultanlar köşkten, alt bahçelerdeki spor oyunlarını seyreder ve eğlenceler düzenletirlerdi. Özellikle sarayda “Halvet” ilan edilerek yapılan büyülü gece ve gündüz eğlencelerinde harem halkına da açılırdı. Köşk, altyapısı bir köşe burcu olan Bağdat Köşkü’ne surlar ve kule ile bağlanır.

 

 

 

Sofa-i Hümayun (Hünkârlara ait alan)

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (75)Fatih Sultan Mehmet döneminde şekillenen koğuşlar, padişaha ait yapıları içeren avlu ile padişaha ait köşklerin bulunduğu bu mekân Padişah Avlusu ya da Sofa-i Hümayun olarak bilinir. Sofa-i Hümayun, mermer teras ve çiçek bahçesinden oluşmaktadır. Mermer terasta revakların önünde fıskiyeli büyük bir havuz yer alır. Arka tarafında da, Has Oda’nın Divan yeri denilen çift sıra sütunlu geniş revakları bütün görkemiyle kendisini gösterir.

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (60)Çift sıra sütunlu revakların bir ucunda Revan Köşkü, diğer ucunda sünnet odası bulunmaktadır. L şeklindeki geniş revakların bir ucu padişahın haremdeki Has Oda ve köşklerin bulunduğu Mabeyn taşlığına geçit verir. Revan köşkünün bulunduğu diğer tarafında ise Sofa-i abeyn, revaklar,Hümayun çiçek bahçesine merdivenlerle inilir. Haliç tarafındaki manzaraya bakan Sünnet Odası adı verilen köşk 1640 yılında, Sultan İbrahim tarafından yaptırılmış.

 

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (61)Şehzadelerin sünnet düğünleri için de kullanılmış olduğundan, Sünnet Odası adıyla da anılmaktadır. Ayrıca, mermer terasta, yabancıların Altın Boynuz olarak tanımladıkları Haliç’in büyülü ve görkemli manzarasını görecek şekilde, IV. Murat’ın yaptırdığı Bağdat Köşkü ve Sultan İbrahim döneminde yapılan İftariye Köşkü ya da “Mehtaplık” denilen kameriye bulunur.

 

 

 

 

Revan Köşkü

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (42)Revan Köşkü, Sultan IV. Murat’ın Revan Seferi ve zaferi anısına, 1635 yılında yaptırılmıştır. Padişahların sarıklarının bu odada korunması nedeniyle, Sarık Odası olarak da anılmaktadır. 1733 yılında, Sultan I. Mahmut’un bağışladığı kitaplarla, Has Oda Kitaplığı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mermer kaplama dış cephesi ve 17. yüzyıl çinileriyle dikkat çeken Revan Köşkü, Klasik Osmanlı Mimarisinin son örneklerindendir. Revan Köşkünün sekiz cephesi vardır. Ortam aydınlatmasına özel önem verilmiştir. Üst pencereler çok zarif vitraylarla süslenmiştir. Pencere kapakları da sedef kakma usulü ile süslenmiştir. Kubbesi altın yaldızla işlidir. Kubbe kenarında, tavan nakışları deri üzerine yapılmıştır.

 

Bağdat Köşkü

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (44)Topkapı Sarayı’nın köşklerinden en güzeli Bağdat Köşkü’dür. Bağdat köşkünün yapımına, IV. Murat Bağdat seferine giderken başlanmış ve 1639 yılında da yapımı bitirilmiştir. Köşk, günlük saray yaşamında padişahın sabah namazından sonra kahvesini içtiği dinlenme mekânı olduğu gibi önemli tarihi olaylara da sahne olmuştur. Bağdat Köşk’ü sekiz cephelidir. Dört girinti dört çıkıntı ve kubbe saçağı ile orijinal bir mimariye sahiptir. 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (41)Köşkün üç kapısı ve yirmi iki penceresi vardır. Kapılar, pencereler ve dolaplar fildişi ve sedeflerle, duvarlar ve kemerler çinilerle süslenmiştir. Köşkün bakır ocağı, bu ocağın yanlarındaki gömme gözler, gözlerin çevresindeki çiniler essiz bir sanat eseridir. Bağdat Köşkü’nün güzelliğini arttıran en önemli özelliklerinden biri de balkonunun, İstanbul’un en geniş ve en güzel manzarasını kucaklamasıdır.

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (52)Altın Boynuz olarak da anılan Haliç, Karşı Yaka ya da Pera olarak adlandırılan Galata, Galata Köprüsü ve İstanbul Boğazının seyir terası gibidir Bağdat Köşkü. Vikipedi’den edindiklerime göre; dekorasyonu ile Klasik Osmanlı sanatının en yüksek noktasını temsil edebilecek özelliklere sahip olan Bağdat Köşkü’nde kullanılan çinilerin, o döneme ait arşiv defterleri eksik olduğundan nerede yaptırıldığı saptanamamıştır.

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (54)Bu dönemdeki Osmanlı çiniciliğinin en seçkin örnekleri olarak gösterilen bu çiniler bir önceki yüzyılda yapılmış çinilerle karıştırılarak kullanılmış olabilir. Öte yandan köşkün iç ve dış mekânlarında boya ve sıva yerine renkli mermerlerle beraber çini kullanımı, değişime karşı bir tutum olarak da kabul edilebilir. Zira bu yapılar için çini, sürekli kullanımı gerektiren bir kaplama malzemesi olarak tercih edilmiştir. Köşkün tavan süslemeleriyle de klasik devrin etkisi altında kalındığı gözlenmektedir. Tavan süslemeleri XVII. Yüzyılın ilk yarısının en önemli tavan süslemeleri olarak değerlendirilmektedir. Cephe kaplama biçimlerindeki yenilik, köşkte klasik Osmanlı sanatıyla beraber yeni arayışların da etkili olduğunu göstermektedir.

İftariye Köşkü

 

TOPKAPI SARAYI SOFA-İ HÜMAYUN (76)Topkapı Sarayı’nın en küçük ve en şirin köşkü, İftariye Köşkü’dür. Sarayda, manzarası en iyi olan balkonlardan biridir. Sünnet Odası’yla Bağdat Köşkü arasında, sofanın Haliç’e bakan kısmında yer alır. Köşk, Sultan İbrahim tarafından Ramazan’da iftar kandillerini gözlemek ve oruç açmak maksadıyla yaptırılmış. Yapının zemini dışındaki her yeri dökme bakır ve bronzdur. Âleminde besmele yazılı olan İftariye Köşkü, yaz günlerinde gölgelik, gecelerinde ise mehtaplık olarak da kullanılmıştır.

 

 

  Kaynaklar:

1)   Vikipedi (Özgür Ansiklepodi)

2) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

6,575 total views, 1 views today

Share

About Akinci944

Emekli Fizik öğretmeniyim. Emeklilikte bana kalan zamanlarımı ülkemi ve çevremi tanımak, edindiğim bilgileri paylaşmak için siteler açıyorum. Güncel konular, ders notlarım, müzeler, köşkler, kasır ve saraylar, kitaplar ilgi alanlarımı oluşturuyor.

Popular Posts

Ayasofya Müzesi 2

  Ayasofya Müzesi, Hıristiyanlar tarafından dünyanın sekizinci harikası olarak kabul edilmektedir. ...

Eyüp Sultan-Eyüp

Dersaadet İstanbul   Dersaadet ya da Saadet Kapısı olarak da adlandırılan İstanbul, ...

Golden Horn - Haliç

Antik Çağ tarihçi ve yazarları, İstanbul Kenti’nin varlığını ve zenginliğini ...

Haliç - Golden Hor

Golden Horn olarak bilinen Haliç bana göre görünüm olarak, Venedik’teki ...

Fransa’nın İncis

28 Mayıs 2015 Perşembe. 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü geldiğimiz Cote ...

Sponsors

  • http://www.mehmetakinci.com.tr
  • http://www.mehmetakinci.com.tr
  • http://www.mehmetakinci.com.tr
  • http://www.mehmetakinci.com.tr